آذر ۱۷, ۱۳۹۶

عنوان خبر ششم سایت کیسر

به گزارش “ورزش سه” به نقل از تسنیم، کمیته بین المللی پارالمپیک، کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی از رقابت های قهرمانی جهان تیر اندازی با […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۶

عنوان خبر پنجم سایت کیسر

به گزارش “ورزش سه” به نقل از تسنیم، کمیته بین المللی پارالمپیک، کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی از رقابت های قهرمانی جهان تیر اندازی با […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۶

عنوان خبر سوم سایت کیسر

به گزارش “ورزش سه” به نقل از تسنیم، کمیته بین المللی پارالمپیک، کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی از رقابت های قهرمانی جهان تیر اندازی با […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۶

عنوان خبر چهارم سایت کیسر

به گزارش “ورزش سه” به نقل از تسنیم، کمیته بین المللی پارالمپیک، کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی از رقابت های قهرمانی جهان تیر اندازی با […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۶

عنوان خبر دوم سایت کیسر

به گزارش “ورزش سه” به نقل از تسنیم، کمیته بین المللی پارالمپیک، کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی از رقابت های قهرمانی جهان تیر اندازی با […]