ماموریت ما  فروش شیرآلات در داخل و صادرات آن جهت حفظ توازن تجاری کشور است.
ما مزیت رقابتی را با اولویت خدمات توزیع ، صنایع کانی ، فلزی و بازرگانی به صنعت ساختمان تجویز می کنیم.
شرکا و مشتریان ما ، پرسنل شرکت، تامین کنندگان، عمده فروشان و نمایندگان فروش این محصولات در سطح بازار و نهایتا امور ابنیه ، شوارع، ساختمان و عمران می باشند.
ما برای حفظ موقعیت ، صیانت انسانی و ادامه بقا، مشتریان خود را مشعوف می نماییم.
ما ذینفعان خود را با چشم انداز استراتژیک سازمان هم سو می نمائیم
رسالت ما آرامش مشتری در این صنعت تلقی می شود.

shower.jpg