شرکت بنا آرای نیک آذین
سند چشم انداز
مقصد شرکت b.a.n در استراتژی پنج ساله ، عنوان یک هلدینگ پخش برتر در تکنیک های مدرن صنعت ساختمان با توجه به ارزش بازار ، جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری در این صنعت می باشد.
ما بالاترین ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان می آوریم و سهم شرکت در بازارهای منطقه ای را افزایش می دهیم.
همچنین در طول چشم انداز، توانمندی خود را در نیروی انسانی افزایش داده و با استخدام علمی، و نصب هولوگرام اخلاقی، سطح دانش خود را بطور مستمر ارتقا داده و افزون می نماییم.

shower.jpg